Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

    H Ιστοσελίδα www.e-ventus.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία του φυσικού καταστήματος της επιχείρησης με  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΑΠΗΣ , ΑΦΜ128253563, ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 32, ΤΚ 54653 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΓΕΜΗ 041714706000, Θεσσαλονίκη.

     Η παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο www.e-ventus.gr και την πραγματοποίηση των αγορών σας. Η πλοήγησή σας στο “www.e-ventus.gr” καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με το κατάστημα μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς. Το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του “www.e-ventus.gr” και γ) μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του “www.e-ventus.gr” καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών.                                                                                          

    Επίσης το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του “www.e-ventus.gr” να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.e-ventus.gr. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του www.e-ventus.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών του “www.e-ventus.gr”.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Στο site περιλαμβάνεται φωτογραφικό υλικό και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στην επιχείρηση και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας. Η εμφάνισή του περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.                                                                                                                                            

Όρια Ευθύνης:

Χρησιμοποιώντας το site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Το “www.e-ventus.gr” κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές. 

Προϋποθέσεις έγκυρης παραγγελίας:

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να συνάψει έγκυρη παραγγελία εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, ήτοι εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς την σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Το κατάστημα μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα. Η πραγματοποίηση παραγγελίας προϋποθέτει: 

α) την συμπλήρωση σχετικής φόρμας με την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων για την σύναψη της σύμβασης πώλησης με τα σωστά στοιχεία. Εάν ο χρήστης τοποθετήσει λάθος στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας τότε το site δεν φέρει καμία εκπλήρωση για την μη εκπλήρωση της παραγγελίας του. 

β) Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης, όσον αφορά το πωλούμενο είδος, την ποσότητα, το τίμημα συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών δαπανών, τον τρόπο διεκπεραίωσης της συναλλαγής, τον χρόνο και τον τόπο ταχυμεταφορικής παράδοσης της παροχής, 

γ) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καταρτιζόμενης σύμβασης. Η αποδοχή των παραπάνω συντελείται με την ηλεκτρονική επιλογή "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με Όροι Χρήσης" που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Η πραγματοποίηση παραγγελίας αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως, εφαρμοζομένου του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από το κατάστημα μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας για: 

α)Την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή. 

β)Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού. 

γ)Την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή. 

δ)Τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης. 

ε)Τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής. 

στ)το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Η www.e-ventus.gr έχει το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία εάν το προϊόν βρίσκετε εκτός διαθεσιμότητας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αφού πρώτα ενημερώσει τον αγοραστή μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα. Το κόστος μεταφοράς ενδέχεται να αλλάξει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ.

H Ιστοσελίδα “www.e-ventus.gr” χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΤΙΜΕΣ, ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Στις τιμές που αναγράφονται κάτω από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το “www.e-ventus.gr” επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι αυθεντικές ή από τις επίσημες αντιπροσωπείες και τις βλέπετε όπως ανέβηκαν εάν δεν έχετε πειράξει τις ρυθμίσεις του Η/Υ.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΗ.

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι χρήσιμη γιατί διευκολύνει εσάς αλλά και εμάς με το να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Πρώτα απ’ όλα δεν θα σας πάρει παραπάνω από τρία λεπτά του χρόνου σας, γίνεται μόνο μια φορά, και θα σας εξυπηρετεί για πάντα. 

Τα οφέλη είναι: 

1) Αναφέροντας τα στοιχεία που σας ζητά η εγγραφή, μηδενίζετε την περίπτωση πιθανού λάθους στα προσωπικά σας στοιχεία αλλά και στα στοιχεία της αποστολής και κάνεις δεν πρόκειται να αμφισβητήσει αυτό που είναι γραμμένο, όπως λάθος κωδικό, λάθος χρώμα, λάθος μέγεθος, λάθος τιμή, λάθος ποσότητα κ.τ.λ.. 

2) Κρατά «ιστορικό» και όποτε αποφασίσετε να μπείτε μέσα μπορείτε να δείτε τι επιλογές κάνατε σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν, τι αγορές έχετε κάνει έως τώρα κ.τ.λ.. 

3) Μπορείτε να ενημερώνεστε αν το θελήσετε για προσφορές που θα προκύπτουν κατά καιρούς σε προϊόντα, νέα προϊόντα, και άλλα ενδιαφέροντα... 

4) Διευκολύνει τις αγορές με κάρτα.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤE. 

1) Για την γρήγορη εξυπηρέτηση σας και άμα δεν ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε άπλα κάνετε ένα τσεκάρισμα στην επιλογή "αγορά ως επισκέπτης" συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αγορά και την αποστολή του/των προϊόντων σας. 

2) Για την πραγματοποίηση αγορών σας μέσω της ιστοσελίδας “www.e-ventus.gr” είναι πιο εύχρηστο να εγγραφείτε και να δηλώσετε τα πραγματικά προσωπικά σας στοιχεία. Γι’ αυτόν το λόγο, θα σας ζητηθούν στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική και πραγματική διεύθυνση κ.α. 

Στην περίπτωση αγοράς κάποιου προϊόντος μέσα από την ιστοσελίδα μας θα σας ζητήσουμε επιπρόσθετα τη διεύθυνση όπου και θα γίνει η παράδοση της παραγγελίας, καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο πληρωμής. 

Με την εγγραφή σας στο Newsletter μπορείτε, εφόσον επιθυμείτε, να ενημερώνεστε με τα νέα του “www.e-ventus.gr” απλά δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 

Το e-shop “www.e-ventus.gr” έχει ένα από τα πιο εύκολα συστήματα παραγγελίας γιατί σας καθοδηγεί με 6 πολύ εύκολα βήματα.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ.

Έκανα λάθος την ώρα που καταχωρούσα την παραγγελία μου. Τι μπορώ να κάνω για να ακυρώσω ή να την διορθώσω; 

Για να προβείτε σε ακύρωση ή διόρθωση (μετά το «καλάθι») κάνετε τσεκάρισμα τη λέξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» στο προϊόν που επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να διορθώσετε την ποσότητα που έχετε επιλέξει διαλέγοντας δεξιά στο πλαίσιο «ΠΟΣΟΤΗΤΑ» αλλάζεται τον αριθμό της ποσότητας και πατάτε «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»), τα νέα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί. 

Τρόποι πληρωμής. 

Στο “www.e-ventus.gr” σας προσφέρουμε 5 τρόπους πληρωμής για να διαλέξετε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα: 

1 Με Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

2 Με πιστωτική - χρεωστική κάρτα 

3. Με pay pal στο ε-μαιλ : ventusgr@gmail.com

4 Παραλαβή από το κατάστημα. (ανενεργό για λίγο καιρό)

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου;

To “www.e-ventus.gr” σας δίνει τη δυνατότητα να διαλέξετε μεταξύ απόδειξης λιανικής πώλησης ή τιμολογίου, ως παραστατικό της παραγγελίας σας. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες, καταχωρώντας στοιχεία όπως το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. Πρέπει να το σημειώσετε απαραίτητα στις σημειώσεις. όχι μόνο στην επιλογή του συστήμματος.

Μένω στο Εξωτερικό πώς θα βεβαιωθώ για το κόστος αποστολής πριν κάνω την παραγγελία μου; 

Για παραγγελίες σε Βαλκάνια, Κύπρο, στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και στις υπόλοιπες χώρες του Εξωτερικού, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ventusgr@gmail.com για να ενημερωθείτε σχετικά με το ακριβές κόστος της αποστολής. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο πελάτης επιβαρύνεται με τυχόν Τέλη Εκτελωνισμού.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ.

Πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να παραλάβω την παραγγελία μου;

Όλες οι παραγγελίες παραδίδονται στο χώρο που επιλέγετε μέσω των δικτύων εταιρειών ταχυμεταφορών/μεταφορών που συνεργαζόμαστε. Μόνο σε περίπτωση πολύ δυσπρόσιτων περιοχών τα προϊόντα αποστέλλονται με ταχυδρομείο.

Τα προϊόντα, παραδίδονται στο χώρο σας εντός 1~2 εργάσιμων ημερών για χερσαίους προορισμούς και 3~5 εργάσιμων ημερών για νησιώτικους προορισμούς εντός Ελλάδας. 

Οι παραγγελίες που γίνονται από Βαλκάνια, Κύπρο και τις λοιπές χώρες της Ευρώπης παραδίδονται μέσα σε 7 εργάσιμες ήμερες και υπάρχει έξτρα χρέωση αποστολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 

Ο παραπάνω χρόνος επίδοσης της παραγγελίας ισχύει εφόσον έχει καταχωρηθεί στο σύστημά μας μέχρι και τις 12.00 μ.μ. Παραγγελίες οι οποίες τοποθετούνται στο σύστημα το Σαββατοκύριακο, θα περάσουν το στάδιο προετοιμασίας την επόμενη εργάσιμη.

Οι εκτιμήσεις μας σχετικά με το χρόνο παράδοσης της παραγγελίας δύναται να τροποποιηθούν σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Τα γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν καταστάσεις όπως πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γενικές απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λ.π.

Ημέρες και Ώρες Παράδοσης:

Η παράδοση γίνεται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9.00 π.μ. - 19.00 μ.μ. ανάλογα με το ωράριο παραδόσεων της συνεργαζόμενης εταιρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: 

Σε ορισμένες δυσπρόσιτες περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από το δίκτυο της εταιρείας ταχυμεταφορών, οι χρόνοι παράδοσης δεν θα αντιστοιχούν με αυτούς που έχουν προαναφερθεί. 

Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να έχετε καταχωρήσει το κινητό σας τηλέφωνο προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας η εταιρεία μεταφορών σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος. 

Η “www.e-ventus.gr” ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη ακριβή ώρα παράδοσης της παραγγελίας σας.

Μπορεί να γίνει παράδοση της παραγγελίας οπουδήποτε επιθυμώ;

Όλες οι παραγγελίες παραδίδονται στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει κατά την εγγραφή σας ως μέλος. Προκειμένου η παραγγελία σας να αποσταλεί σε εναλλακτική διεύθυνση από αυτήν που καταχωρήθηκε στα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να μας ενημερώσετε  με ένα mail στο ventusgr@gmail.com.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την εξέλιξη της παραγγελίας μου; Με την ολοκλήρωση και έγκριση της παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικός ή θα λάβετε mail από την “www.e-ventus.gr” το οποίο θα σας ενημερώνει για την αποστολή της παραγγελία σας, δίνοντας σας ένα Κωδικό Αποστολής. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κωδικό Αποστολής για να ενημερωθείτε για την πορεία αποστολής της παραγγελίας σας, μέσα από το σύστημα Αναζήτησης Αποστολής της COURIER μεταφορικής ή επικοινωνώντας με τη συνεργαζόμενη μεταφορική για αποστολές εντός Ελλάδας.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥ.

-Μπορεί να παραλάβει κάποιος άλλος την παραγγελία μου;

:Την παραγγελία σας μπορεί να παραλάβει και τρίτο πρόσωπο. Κατά την παράδοσή της θα ζητηθεί από το άτομο αυτό να υπογράψει το Δελτίο Παραλαβής αντί για εσάς.

-Με ενημέρωσαν από την εταιρεία ταχυμεταφορών ότι το πακέτο μου επιστράφηκε στο κατάστημα σας. Τι μπορώ να κάνω στην περίπτωση αυτή;

:Υπάρχουν δυο (2) λόγοι για τους οποίους επιστράφηκε το πακέτο στα Γραφεία μας: 

α) Απών Παραλήπτης. Σε αυτή τη περίπτωση, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της εταιρείας courier να παραδώσει το πακέτο στην «πόρτα» σας, ο παραλήπτης δεν τήρησε την συμφωνία σχετικά με την παράδοση της παραγγελίας, καθιστώντας αδύνατη την παράδοση του πακέτου σας. 

β) Άγνωστος Παραλήπτης. Με τον όρο αυτό εννοούμε τον παραλήπτη του οποίου τα στοιχεία όπως Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας κ.α. δεν είναι σωστά ή ακριβή, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η παράδοση του πακέτου. 

Για οποιαδήποτε από τους παραπάνω λόγους, το πακέτο θα επιστραφεί στo χώρο μας και δεν θα αποσταλεί ξανά. Στην περίπτωση αυτή, καθώς θεωρείται δική σας η υπαιτιότητα, θα χρεωθείτε 2χ5=10 € για μικρά είδη και 2χ7=14 € εάν είναι βαλίτσα ή άλλοογκώδης είδος για τα έξοδα Επιστροφής και Μεταφορικών τα οποία θα αφαιρεθούν από την συνολική αξία των προϊόντων όταν σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό. Παρ’ όλα αυτά, εάν επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε, μπορείτε να προβείτε σε νέα παραγγελία. (Εάν η παραγγελία είναι με ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ θα ζητηθούν με νόμιμες διαδικασίες τα έξοδα αποστολής).

Επιστροφές και αλλαγές προϊόντων.

Πολιτική Επιστροφών:

Μπορείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν εντός 14 ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία παραλαβής του, και να το αντικαταστήσετε με το ίδιο μοντέλο σε άλλο χρώμα ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν της αρεσκείας σας.

Aντικατάσταση:

Μπορείτε να ζητήσετε να σας στείλουμε το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικό χρώμα ή να το αντικαταστήσουμε με οποιοδήποτε άλλο από την ιστοσελίδα με δική σας επιβάρυνση εξόδων αποστολής. Επιπλέον, σε περίπτωση που λάβατε ελαττωματικό ή λανθασμένο κωδικό μπορούμε να σας το αντικαταστήσουμε με το ίδιο αντικείμενο ή το σωστό χωρίς καμία χρέωση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αντικείμενα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται στην αρχική τους άριστη κατάσταση και συσκευασία και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα καρτελάκια κλπ. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα παραστατικά πώλησης. Η “e-ventus.gr” δεν καλύπτει το κόστος επιστροφής και αποστολής των αντικειμένων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που λάβατε λανθασμένο ή ελαττωματικό προϊόν. 

Επίσης στο φωτογραφικό υλικό οι παρεκκλίσεις των χρωμάτων είναι από ελάχιστες έως μηδενικές, για να ξέρετε τι χρώμα θα παραλάβετε, με την προϋπόθεση ότι στην οθόνη σας δεν έχουν πειραχτεί οι στάνταρ ρυθμίσεις. 

Σε περίοδο εκπτώσεων στην αλλαγή, θα ισχύει η τιμή του προϊόντος που παραλαμβάνουμε και η τιμή του προϊόντος που θα αποστέλλουμε, την ημέρα της παραλαβής μας από εσάς. (επειδή οι τιμές αλλάζουν συχνά). 

Προϊόντα που έχουν έκπτωση 40% και άνω, θεωρούνται υπέρ-προσφορές και δεν επιστρέφονται. 

Εξαιρούνται από επιστροφή ή αλλαγή ευαίσθητα προϊόντα όπως αμπιγέ βραδινά τσαντάκια, βαλίτσες, σακ βουαγιάζ τροχήλατα και επαγγελματικές τσάντες τροχήλατες (pilot). 

Επιστροφή χρημάτων δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει, μόνο αντικατάσταση προϊόντος με άλλο. 

Η ευθύνη (λόγο καταστροφής ή απώλειας) για την επιστροφή των προϊόντων προς το κατάστημα της www.e-ventus.gr βαρύνει τον πελάτη. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να φροντίζετε το προϊόν να είναι πολύ καλά συσκευασμένο κατά την επιστροφή του. 

Η Επιστροφή προϊόντος γίνεται μόνο μετά από επικοινωνία με το “www.e-ventus.gr”, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: 

ΒΗΜΑ 1: Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail: ventusgr@gmail.com και συμπληρώνετε τη φόρμα επιστροφής που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δηλώνοντας το αίτημα σας. Μας δίνετε τον Αριθμό της Παραγγελίας σας και εξηγείτε τον λόγο για τον οποίον επιθυμείτε να γίνει επιστροφή. 

ΒΗΜΑ 2: Αναλαμβάνετε να στείλετε το δέμα μέσω courier (express αποστολή, όπως το στείλαμε και εμείς) με δική σας χρέωση. Σε περίπτωση που θέλετε να αναλάβουμε εμείς με συνεργαζόμενη  εταιρία μεταφοράς οι τιμές αλλαγής είναι: Εντός Θεσσαλονίκης: 5,00€ αποστολή σε εμάς και 5,00€ αποστολή πίσω σε εσάς συν την διαφορά του προϊόντος (αν υπάρχει). Εκτός Θεσ/νίκης: 7,00 € αποστολή σε εμάς και 7,00 € αποστολή πίσω σε εσάς συν την διαφορά του προϊόντος (αν υπάρχει). Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός δικτύου της μεταφορικής/courier θα πρέπει εσείς να το παραδώσετε στο τοπικό κατάστημα εξυπηρέτησης που εξυπηρετεί την περιοχή σας. 

(Εξαιρούνται από επιστροφή: Βαλίτσες, σακ βουαγιάζ τροχήλατα και επαγγελματικές τσάντες τροχήλατες pilot). 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Καμία επιστροφή δεν θα γίνει δεκτή εάν δε φέρει έγκυρο κωδικό επιστροφής προϊόντος (Unique Return Number)…

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικής ή μερικής) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο ventusgr@gmail.com. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε με e-mail για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση. Θα μπορείτε όμως αφού την λάβετε να μας την επιστρέψετε σύμφωνα με την διαδικασία Επιστροφών & Αλλαγών. 

Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα δώρο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ventusgr@gmail.com για να σας εξυπηρετήσουμε. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν επιλέξετε ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ και δεν παραλάβετε την παραγγελία σας θα υποστείτε τις νόμιμες κυρώσεις, με χρέωση των μεταφορικών  7,00 €+7,00 €.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. 

Ξεκάθαρο κόστος αποστολών με  μόνο 3,99 ευρώ σε όλα μας τα προϊόντα. Ακόμα και στις βαλίτσες που σε άλλα καταστήματα χρεώνονται με 11,00-17,00 ευρώ κόστος αποστολής. Το ξεκαθαρίζουμε εδώ αλλά και στην ενότητα Τρόποι Αποστολής. Κόστος 3.99 ΕΥΡΩ. Η αποστολές δεν είναι απλές και χρονοβόρες αλλά είναι πάντα ρητά εξπρές express. Ο πελάτης έχει ενημερωθεί και το αποδέχεται αυτό. Για ολόκληρη την Ελλάδα (από πόλη σε πόλη, νησιά, και δυσπρόσιτες περιοχές εντός δικτύου ''Courier'', συνεργαζόμενων μεταφορικών (και ταχυδρομείου για πολύ δυσπρόσιτες περιοχές)  (η εταιρία μας πληρώνει αυτή τα μεταφορικά) και αφορά δέματα έως συνολικές διαστάσεις 1,5 μέτρου και βάρους  έως 15 κιλά (Ογκομετρική χρέωση).  . Το χαμηλό κόστος αποστολής ισχύει και για βαλίτσες! (Το κόστος αποστολής είναι περισσότερο από τα 3,22 +ΦΠΑ=3.99 € αλλά εμείς χρηματοδοτούμε μέρος της αποστολής για χάρη του πελάτη). Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος ο παραλήπτης των προϊόντων μας δεν λογίζεται ως πελάτης άρα χρεώνεται και την  αποστολή των προϊόντων εκτός από την επιστροφή.

Προσοχή: οι διαστάσεις που αναγράφονται στο προϊόν δεν είναι απαραίτητα και οι τελικές διαστάσεις του δέματος που θα αποσταλεί. Π.χ. οι τσάντες-δέματα για οικονομία χώρου και μεταφορικών παραδίδονται χωρίς το γέμισμα για μείωση του όγκου-βάρους τους αν χρειαστεί. 

Δεν υπάρχει επιπλέον κόστος σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 Το ventus δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο ventus ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης προβαίνει σε οποιαδήποτε αγορά ή όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση σε κάποιες προσφορές, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του ventus.

Οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του ventus έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.